top of page
Gyllekørsel
Fakta omkring gyllen 

Udbringelse af gyllen

Hvorfor spreder vi gylle om foråret?

Det gør vi for at skåne miljøet mest muligt. Om foråret gror planterne nemlig bedst og udnytter derfor gødningsstofferne i gyllen, så de ikke går tabt til grundvand, søer og hav.

 

 

Hvorfor kører vi gylle i godt vejr?

Gylle lugter mest, når vejret er godt. Derfor burde vi køre gyllen ud i dårligt vejr. Desværre dur tunge maskiner og våde marker ikke sammen.

 

Skriv en mail og lad os lave en aftale. jb@norbygaard.dk

Vi vil gerne tage mest muligt hensyn. Derfor:

Hvis du har tidspunkter, hvor lugt af gylle er særlig ubelejlig, f.eks. ved en havefest eller fødselsdag, så ring til os hurtigst muligt. Så laver vi en aftale.

 

Fakta om gyllen:  

Siden midt 80’erne hvor den første vandmiljøplan trådte i kraft, er vi i landbruget gået fra at se gylle som et affaldsprodukt til at se det som et værdifuldt næringsstof for vores planter. Det har gjort, at forbruget af handelsgødning, på basis af en stærkt stigende udnyttelse af næringsstofferne i gyllen, stort set er blevet halveret siden midten af 80’erne. Det har reduceret kvælstofudledninger, fra landbruget til det halve af det, der var i 80’erne.

 

Tre liter pr. kvadratmeter.

Vi spreder cirka tre liter gylle pr. kvadratmeter. De tre liter indeholder 14 gram kvælstof og 3,5 gram fosfor. Siden skal jorden have tilført 5-10 gram kvælstof som handelsgødning, så planterne fortsat vokser og kan blive brugt til bl.a. øl, brød, andre fødevarer eller foder til dyrene.

Her ses tydeligt gyllensvirkning. Det lysegrønne areal herover har ikke fået gylle.

bottom of page