top of page

BB I/S                   

Er et moderne landbrug beliggende få kilometer vest for Haderslev. 

Norbygaard.dk består af seks gårde, hvor der er produktion af grise på tre af dem, opstaldning af heste på den fjerde, produktion af kyllinger på den femte samt økologiske høns med økologiske æg på den sjette gård og syvende gård.  

Griseproduktionen består af 750 årssøer med produktion af slagtegrise. Herudover driver vi en kyllingproduktion, hvor vi årligt levere cirka 1 mio kyllinger. Herudover driver vi cirka 850 hektar planteavl med byg, bygmalt, hestebønner, hvede, raps, majs, græs og havre + 50 ha skovdrift 

bottom of page