1/14

BB I/S

Er et moderne landbrug beliggende få kilometer vest for Haderslev. 

Norbygaard.dk består af fem gårde, hvor der er produktion af grise på tre af dem, opstaldning af heste på den fjerde og produktion af kyllinger på femte.

Fødevareproduktionen består af 750 årssøer med produktion af slagtegrise. Herudover driver vi en kyllingproduktion, hvor vi årligt levere 1 mio kyllinger.  Herudover driver vi cirka 850 hektar planteavl med byg, bygmalt, hestebønner, hvede, raps, majs, græs og havre + 50 ha skovdrift 

Udover produktionen i Haderslev, er vi medejere af fem nybyggede farme i Kalininggrad og Rusland, med hver 6.200 årssøer og 8.000 hektar planteavl. 

Her på hjemmesiden finder du information om gårdene og der kan ses billeder og video fra dagligdagen.